لطفاً کمی صبر کنید
جستجوگر هوشمند خبری ایراتو
اطلاعات خبر کد : 9732
حکایت آدم نما، نه آدم ...!
منبع خبر : داستان کوتاه - عصر ایران
چهارشنبه 13 اسفند 1393 - 08:49
موضوع : سرگرمی
نادانى را دیدم که بدنى چاق و تنومند داشت، لباس فاخر و گرانبها پوشیده بود و بر اسبى عربى سوار شده و دستارى از پارچه نازک مصرى بر سر داشت، شخصى گفت: اى سعدى! این ابریشم رنگارنگ را بر تن این جانور نادان چگونه یافتى؟گفتم: خرى که همشکل آدم شده، گوساله پیکرى که او را صداى گاو است
سرخط آخرین اخبار