لطفاً کمی صبر کنید
جستجوگر هوشمند خبری ایراتو
اطلاعات خبر کد : 17772
فراخوان مقاله دومین همایش ملی باستان شناسی ایران - آبان 94
منبع خبر : ایران کنفرانس
دوشنبه 18 اسفند 1393 - 02:10
موضوع : دانشگاه
---------------- پیش از تاریخ: ۱- «مرز و مرزبندی» در دوره های مختلف پیش از تاریخی؛ تعیین و مفهوم سازی . ۲- «برهم کنش های محیطی-انسانی» در دوره های مختلف پیش از تاریخی ایران. ۳- «مطالعات محیطی» در دوره های مختلف پیش از تاریخی ایران ۴- «سازمان و سازمان بندی ها» (اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و…) در دوره های مختلف پیش از تاریخی ایران. ۵- «مطالعات و مقایسات میان فرهنگی» در دوره های مختلف پیش از تاریخی ایران و نواحی مجاور آن. ۶- «باستان شناسی پیش از تاریخ، انسان شناسی/مردم شناسی و اتنوآرکیالوژی» در ایران؛
سرخط آخرین اخبار