لطفاً کمی صبر کنید
جستجوگر هوشمند خبری ایراتو
اطلاعات خبر کد : 17751
دانلود کتاب دو دهه بیداری دو دهه شورش
منبع خبر : کتابخانه مجازی ایران
دوشنبه 18 اسفند 1393 - 02:07
موضوع : کتاب
مجموعه جزوه هایى که دومین آن را پیش رو دارید با هدف معرفى چند خیزش و تجربه انقلابى مهم و تاثیرگذار معاصر تهیه شده است. این تجارب در عین حال که ظرفیت توده هاى تحت استثمار و ستم در جوامع گوناگون و در دوره هاى مختلف را براى در هم شکستن نظام کهنه به نمایش مى گذارد نقش تعیین کننده آگاهى انقلابى و ابتکار عمل هاى نیروى های رادیکال و انقلابى را هم بازتاب مى دهد. در آیینه آن ها هم شکوفایى شور و انرژى توده ها را بر بستر یک جنبش آگاهانه دوران ساز مى بینیم، هم محدودیت ها و کودکى هاى اجتناب ناپذیر انقلابیو
سرخط آخرین اخبار