لطفاً کمی صبر کنید
جستجوگر هوشمند خبری ایراتو
اطلاعات خبر کد : 13404
اﻫﺪاﻱ ۲۲ ﻣﺪاﻝ اﻟﻤﭙﻴﺎﺩﻫﺎﻱ ﻛﺸﻮﺭﻱ و ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﻮﺳﻄ ﺩاﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯاﻥ ﺑﻪ ﺭﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼﺏ
منبع خبر : فرهنگی - قدس آنلاین
جمعه 15 اسفند 1393 - 19:45
موضوع : فرهنگ و هنر
ﺩاﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯاﻥ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺗﻬﺮاﻥ اﻣﺮﻭﺯ ۲۲ ﻣﺪاﻝ اﻟﻤﭙﻴﺎﺩﻫﺎﻱ ﺟﻬﺎﻧﻲ و ﻛﺸﻮﺭﻱ ﺧﻮﺩ ﺭا ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻆﻢ ﺭﻫﺒﺮﻱ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﺮﺩﻧﺪ.
سرخط آخرین اخبار